В предвидения срок за обществено обсъждане СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати до Министъра на правосъдието становище по Проекта за изменение на Наредбата за заплащане на правната помощ.
Прочети още...

С решение от 27.07.2021 г., Комисията за защита на личните данни обяви жалбата срещу СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" и персонално, срещу члена на УС адв. Маринела Ашикова за "очевидно неоснователна". Жалбата бе подадена от колега адвокат и касаеше публикация на настоящия уеб-сайт.

С решението може да се запознаете ТУК.

В предвидения за обществено обсъждане срок СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпати до Министерството на правосъдието становище по проекта на Наредба за информационната система на съдебното изпълнение (ИССИ).
Прочети още...

СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати становище относно Доклад за Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., публикуван на страницата на Висшия съдебен съвет.
Прочети още...