Общото събрание на Софийска адвокатска колегия, проведено а 24.04.2021 г. прие с почти пълно единодушие 4-те предложения на ОСА, формулирани, както следва:

1. Да се създаде регистър на актовете, създадени от САС с достъп на адвоктите от САК, в който да се публикуват всички решения на САС, както и известните решения на предходните състави на САС;
2. Да се създаде регистър на дисц. актове на ДС към САК при заличени лични данни с достъп на адвокатите от САК;
Прочети още...

Уважаеми колеги-адвокати,

На 24-ти и 25-ти април в рамките на Общите събрания на адвокатските колегии ще се проведат избори за делегати, които да вземат участие в Общото събрание на адвокатите от страната. На 1-ви и 2-ри Май повечето колегии ще проведат и допълнителни избори, един вид 'балотажи', за да определят окончателния си делегатски състав.

Прочети още...

На 19.04.2021 г. СНЦОП “ОСА” изпрати уведомление до избирателната комисия към Софийска адвокатска колегия, с което отправихме молба за корекции на някои логически несъответствия в методическите указания за произвеждане на изборите за делегати от САК на годишното събрание на адвокатите в страната, насрочени за 24-25.04.2021 г.
Прочети още...

На 13.04.2021 г. СНЦОП “ОСА” изпрати писмо до САС и до ИК към САК като призова за обективност при изготвяне на бюлетините за избор на делегати за ОСАС 2021 и с цел недопускане на контролиран вот, същите да се изготвят не по реда на постъпване на кандидатурите, а по азбучен ред на имената на кандидатите. Основата за добрата практика за САС бе поставена на предходните избори за делегати през 2020 г.