СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати писмо до Народното събрание, Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет и Адвокатските съвети в страната с призив да се предприемат и подкрепят нужните мерки, така че да не се стига до повторно затваряне на съдилищата и преустановяване провеждането на открити съдебни заседания по граждански, търговски, административни и „по-леки“ наказателни дела. Вместо затваряне като най-тежка възможна мярка, ОСА предлага набор от други мерки, чието навременно въвеждане е в състояние както да намали риска от заразявне на магистрати, адвокати и страни по делата, така и да позволи осъществяването на правораздавателна дейност и упражняването на нашата професия. Пълния текст на писмото:
 
Прочети още...

На 03.10.2020 г. СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" отпразнува първия си рожден ден. Членове на сдружението се събраха в столично заведение, където си казаха "Наздраве" и разрязаха голяма торта с изображение на симпатична оса.

Прочети още...


  1. Информация за анкетата

 

Тази анкета е подготвена от СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" и е част от поетата от сдружението инициатива за провеждане на максимално прозрачен дебат, в който да дадем думата и на отделните адвокати.

Прочети още...

СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" депозира в Парламента поредно становище във връзка със ЗИД на ГПК. С текста можете да се запознаете ТУК. Становището бе представено на вниманието на народните представители днес, 19.09.2020 г.