Членски внос - размер и начин на плащане

Съществуващи и новоприети членове

ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЧЛЕНОВЕ:

Размерът на годишният членски внос е 120 лв. Плащането се извършва по банков път, по следната банкова сметка на ОСА:

Титуляр: Сдружение "Обединение на свободните адвокати"
Банка: БАНКА ДСК
IBAN: BG53STSA93000026430375
Основание: Членски внос за [добавете година, за която плащате]ЗА НОВОПРИЕТИ ЧЛЕНОВЕ:

След като подадете заявката си за членство, от УС ще ви изпратим конкретна информация за размера на годишния ви членски внос, изчислен на база броя на оставащите дни от годината.

Освен членски внос, новоприетите членове заплащат и встъпителна вноска в размер на 50 лв. като за основание на плащането посочват: 
Членски внос за 2024 г. и встъпителна вноска