На 02.05.2023 г. на електронната поща на сдружението получихме покана с материали за свикване на извънредно заседаниe на Гражданския съвет на 05.05.2023 г. (петък) от 9.30 ч. (смесена форма на провеждане – присъствено и онлайн), при следния дневен ред:

1. Посегателството срещу личността на конкретния магистрат, разглеждано като пряко посегателство срещу върховенството на закона, с оглед изключителните правомощия, които магистратите имат във връзка с правораздаването и контрола за законност. Формиране на позиция на Гражданския съвет към ВСС. Вносител: Асоциация „ФОРУМ“

2. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 49-302-01-20, внесен в Народно събрание нa 13.04.2023 г. от Министерски съвет на РБ. Експертен дебат. Становище на Асоциация „ФОРУМ“. Вносител: Асоциация „ФОРУМ“

3. Организационни въпроси

С оглед краткия срок до заседанието, както и наличието на препятстващи професионални и лични ангажименти на членовете ни, на основание чл. V. 1 от Правилата за действие на Гражданския съвет, представяме на организациите-членове на Гражданския съвет следното становище на Обединението на свободните адвокати.