На 17 май 2021 г. Обединението на свободните адвокати подготвихме и изпратихме до кандидатите за членове на ВАдС анкета с въпроси, чиято цел е да изясни техните позиции и виждания по някои от основните теми и проблеми, които вълнуват професионалната ни общност.
Прочети още...

Уважаеми колеги-членове на СНЦОП "Обединение на свободните адвокати"

Информираме Ви, че в ТРРЮЛНЦ бе публикувана поканата за свикване на поредното общо събрание на сдружението.
То ще се проведе на 20.06.2021 г. от 09:00 ч. в зала за събития на “Биз Хъб.бг” ООД, намираща се на ул. Анна Ахматова 9, ет.2, София, при следния дневен ред:

Прочети още...

На 2-ри май има допълнителен избор на делегати. Защо си струва адвокатите да идем и да гласуваме: думата има адв. Емил А. Георгиев, председател на Управителния съвет на Обединението на свободните адвокати.


На 24 и 25 април в адвокатските колегии в страната се проведоха избори за делегати на Общото събрание на адвокатите от страната (ОСАС).

В София от над 400 кандидати на 1-ви тур има трима избрани и те са членове на Обедниението на свободните адвокати. Това са адв. Жана Кисьова, адв. Катерина Граматикова и адв. Христо Хинов.

На допълнителен избор или "балотаж" отиват всички останали кандидати. Балотажът ще се проведе на 2 май в Центъра за обучение на адвокати, ул. Цар Калоян № 8, ет. 4.

В Пловдив още на 1-ви тур избрани са 29 от 31 делегати, които Пловдивската адвокатска колегия излъчва на ОСАС. Във Варна има двама избрани делегати на 1-ви тур, поради което всички ще се явяват и на 2-ри.

В София неизбраните на 1-ви тур кандидати за делегати, издигнати или подкрепени от Обединението на свободните адвокати, ще се явим на допълнителния избор. Обръщаме се към всички колеги с призив да дойдат и гласуват на балотажа. Информация за кандидатите и номерата им в бюлетината ще представим своевременно.