СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ изпрати заявление до Висшия адвокатски съвет с искане за предоставянето на пълен заверен препис от трите протокола от проведените заседания на ВАдС на 10.03.2020 г., на 29.05.2020 г. и на 12.06.2020 г., ведно с копие на пълния аудио запис от проведените обсъждания, гласувания и приетите  решения на трите заседания, от който е свалено съдържанието на протоколите, с потвърдена от вас автентичност, с цел установяване съответствието и пълнотата на отразените изявленията на членовете на ВАдС. Повод за искането е "изтеклото" копие на протокол, за който се твърди, че е от заседание на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) от 10.03.2020 г., в който е отразено изказване на председателя на ВАдС г-жа Ралица Негенцова. Ето и целият текст на заявлението:
Прочети още...

СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ изпрати писмо до Висшия адвокатски съвет с конкретни въпроси и искания за информация относно размера на дължимия от адвокатите членски внос. Писмото има за цел професионалната общност да получи отговори и уточнение по следните въпроси:

- какво наистина наложи неговото двойно увеличение преди 2 години;
- какви са предприетите досега мерки за изпълнение решението на Общо събрание на адвокатите от страната (ОСАС) за връщане на предхното му равнище,както и становище по образувани от Висшия адвокатски съвет в същата връзка дисциплинарни производства срещу председателите на АК Хасково, Смолян и Благоевград.

Целият текст на писмото - ТУК.

СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ изпрати отговор на разпространената в медиите декларация на Прокурорската колегия на ВСС срещу „атаките на адв. Илиан Василев“.  

В отговора се припомня отново, че адвокатурата и прокуратурата са по закон две равнопоставени страни в наказателния процес. Изразява се и категорично становище, че това, което би могло да накърни устоите на държавата и независимостта на съдебната власт не е свободата на словото и конституционно гарантираното право защитникът на един обвиняем да изрази свое критично мнение, а необоснованото предимство, с което се допуска едностранно да разполага прокуратурата, при медийни изявления в хода на дела с висок медиен интерес.

С целия текст на отговора, можете да се запознаете ТУК.

СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ подаде жалба в Европейската Комисия. Повод за това стана отказът на управляващите в страната да включат адвокатите в пакета от икономически мерки за подпомагане на предприятията, засегнати от пандемията COVID-19. Действията са част от Инициатива No. 17 на ОСА. Пълния текст на жалбата може да намерите ТУК.
Прочети още...