С писмо от 5.12.2023 г. поискахме от Висшия адвокатски съвет (ВАдС) да предостави пълния текст на изготвения проект за Закон за адвокатурата (ЗАдв), изработен от нарочно съставената комисия на ВАдС. 

С писмо Изх. No 2 от 02.01.2024 г. ВАдС ни предостави проекта за изцяло нов Закон за адвокатурата и мотивите към него

Същевременно до нас достигна информацията, че ВАдС е разпратил текста на проекта до съветите на колегиите в страната, които на свой ред го препращат на своите членове. 

Информацията ни също така е, че разпратеният до съветите на колегиите текст е съпътстван от указание, че с разпращането започва да тече месечен срок за становища. 

Ето защо публикуваме получения от Висшия адвокатски съвет текст на сайта си и също така ще го разпратим до членовете си по имейл с оглед предстоящото обществено обсъждане на прокета.

Ще преценим кога да организираме широка дискусия по проекта.

С писмо от 5.12.2023 г. поискахме от Висшия адвокатски съвет (ВАдС) да предостави пълния текст на изготвения проект за Закон за адвокатурата (ЗАдв), изработен от нарочно съставената комисия на ВАдС. 

Верни на своята позиция за максимална публичност и желание проектът за закона да достигне до максимален брой адвокати, ОСА заявяваме готовност да организираме конференция, на която да бъде обсъден проекта за закон, до която свободен достъп да имат адвокати, представители на адвокатски колегии, както и членовете на органи на адвокатурата. Целта на такава конференция е да се осигури възможност за пълноценен дебат, като се чуят максимален брой гледни точки на практикуващите адвокати, както и да се направят предложения за промени и допълнения в законопроекта преди депозирането му в Народното събрание. ОСА ще положим усилия да осигурим и техническа възможност тази конференция да се излъчва на живо в най-голямата адвокатска фейсбук група – Фейсбук общност на българските адвокати (ФОБА).

Очакваме искането ни да бъде разгледано на заседанието на ВАдС на 14.12.2023 г.

От споделен в социалните мрежи протокол на Адвокатски съвет - Кюстендил стана ясно, че освободеният предсрочно от поста главен прокурор Иван Гешев е поискал да бъде вписан като адвокат в АК Кюстендил. В тази връзка, СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати до Адвокатска колегия - Кюстендил и ВАдС становище срещу приема на Иван Гешев в адвокатурата. 
Прочети още...

Становище на Обединение на свободните адвокати във връзка с представения за предварително обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, предлагащ изменения по отношение на уредбата на рекламата за адвокатите и осъществяването на контакт с потенциални клиенти чрез използване на посредници.