ОСА представи на ГС към ВСС становище по Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. Прави се анализ на проблемите в съществуващата Наредба № 2, след което са изложени предложения с подробна мотивировка.

В предвидения срок за обществено обсъждане СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати до Министъра на правосъдието становище по Проекта за изменение на Наредбата за заплащане на правната помощ.
Прочети още...

С решение от 27.07.2021 г., Комисията за защита на личните данни обяви жалбата срещу СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" и персонално, срещу члена на УС адв. Маринела Ашикова за "очевидно неоснователна". Жалбата бе подадена от колега адвокат и касаеше публикация на настоящия уеб-сайт.

С решението може да се запознаете ТУК.

В предвидения за обществено обсъждане срок СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпати до Министерството на правосъдието становище по проекта на Наредба за информационната система на съдебното изпълнение (ИССИ).
Прочети още...