ОСА представи на ГС към ВСС становище по Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. Прави се анализ на проблемите в съществуващата Наредба № 2, след което са изложени предложения с подробна мотивировка.