Обединението на свободните адвокати изпрати предложение относно теми за съвместното заседание на ГС към ВСС и Съвета за партньорство към същия по въпроси за надграждането на Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). Писмото включва:

1. Проект за изменение и допълнение на ГПК;
2. Проект за изменение и допълнение на ЗСВ;
3. Консолидирана таблица с предложения;