Инициатива No. 18: Искане за реформиране и промяна на предварително обявената програма от лекции и онлайн обучения, организирани от САК

17.04.2020 г.    

Във връзка с изпратено на 27.03.2020 г. от СНЦОП „Обединение на свободните адвокати“ писмо до Софийския адвокатски съвет бяхме уведомени, че на свое заседание на 07.04.2020 г. Софийският адвокатски съвет е възприел в голяма степен направените от Обединение на свободните адвокати предложения за преосмисляне на планираните за годината разходи, които търпят отлагане, като се преустановят временно провеждането и финансирането на семинари и лекции, които не са от първа необходимост, както и за организиране на обучения на софийските адвокати по адвокатска етика. В тази връзка Софийският адвокатски съвет е взел следните решения:

• За срока на извънредното положение да се прекрати дейността на Адвокатската академия „За това, което не пише в учебниците по право“;
• Предложените от Обединение на свободните адвокати теми, касаещи адвокатската етика, да бъдат разгледани след края на извънредното положение и при възможност да бъдат включени в обучителната програма на Софийската адвокатска колегия;
• Да бъдат качени на сайта на Софийската адвокатска колегия материалите от конференцията „Етичните правила за упражняване на професиите на съдията, адвоката и прокурора – гаранция за справедлив процес“, проведена през м. май 2019 г. Пълния текст на отговора може да видите ТУК.27.03.2020 г.    

СНЦОП “Обединение на свободните адвокати“ изпрати писмо до Софийската адвокатска колегия с искане за реформиране и промяна на предварително обявената програма от лекции и онлайн обучения, организирани от САК, по програма за обучение на „Адвокатска академия - “За това, което не пише в учебниците по право“. Предвид обявеното извънредно положение в страната и при зачитане на потребностите на адвокатите, считаме че има много по-полезни обучения и теми, свързани с адвокатската етика, взаимоотношенията между адвокати, клиенти и трети лица, които биха били много по-ефективни и ще дадат положителни практически резултати, тъй като са свързани с ежедневната дейност на всички адвокати и биха били полезни за цялата общност.