Отправихме писмени предложения до председателя на Софийски адвокатски съвет във връзка с насрочена негова среща с председателя на Софийски районен съд, на която да се обсъди подобряване организацията в работата на най-големия съд в страната, особено що се касае работата на адвокатите там.

Предложенията се отнасят до работата като в сградата на Гражданско, така и на Наказателно отделение. 

Групирани са по следните теми:

- Достъп до сградата, ползване на паркинга от адвокати
- Обособяване на вход само за адвокати
- Обособяване на регистратура само за адвокати
- Подобрен достъп до делата и работа с деловодствата
- Внимателно насрочване на делата 

Цялото предложение е достъпно -> ТУК.