Инициатива No. 16: Въпроси до САС по проект на отчет на САС за 2019 г. и проект на бюджет за 2020 г.

ОСА изпрати писмо до Председателя на Софийски адвокатски съвет, касаещо взетите решения от Общото събрание на адвокатите в Софийска адвокатска колегия за публичност при посещения на различни мероприятия. Ето и текста на писмото


До
Председателя на Софийски
адвокатски съвет
Адв. Ивайло Данов

Уважаеми г-н председател, Във връзка с взети решения от Общото събрание на адвокатите в Софийска адвокатска колегия за публичност при посещения на различни мероприятия, в които Софийска адвокатска колегия участва, както и за предоставяне на възможност на различни членове на колегията да посещават семинари по теми, засягащи области от правото, в които същите специализират, моля за информация относно това съществува ли организация за посещението на семинар, провеждан от Международната асоциация на адвокатите (UIA) UIA) ) в Австрия, в периода 21-28 март 2020г., който е на тема: „RecentRecent Legal Developments and Soft Law“. В случай, че е взето решение представители на Софийска адвокатска колегия да участват на този семинар, молим за информация кои ще са тези представители и въз основа на какъв подбор са избрани. Надяваме се членовете на Софийска адвокатска колегия да получават подобна информация редовно и предварително, за да може да се осигури равен достъп до мероприятията, в които колегията участва, в качеството й на колективен член на тази международна организация. Същото важи и за останалите международни организации и форуми, в които Софийска адвокатска колегия взема участие.


Предварително благодаря за отделеното време.

Писмото е заведено в регистратурата на САС с № 1473/10.03.2020.