Инициатива No. 26: Проекти за ЗИД ГПК и ЗИД ЗСВ във връзка с ЕПЕП

СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" подготви предложения за промени в ГПК и ЗСВ във връзка с действия по по-нататъшното навлизане на електронното правосъдие.

Файлове: 
Мотиви на ОСА към ЗИД ГПК и ЗИД ЗСВ
Проект ЗИД ГПК
Проект ЗИД ЗСВ

Ние имаме активна позиция и сме радетели за масово прилагане на електронното правосъдие, но настоящата му законова уредба създава по-скоро проблеми, отколкото ползи. В този аспект обявяваме нашите предложения за промени в ГПК и ЗСВ във връзка с ЕПЕП, които според нас ще бъдат полезни в процеса на реализация на електронното правосъдие, при спазване и защита интересите на страните и субектите в процеса. Доколкото 46 НС скоро ще бъде разпуснато, а следващото 47 НС конституирано след повече от два месеца, обявяваме за обсъждане нашите предложения за обществено обсъждане и ще се радваме на всякакви предложения и становища.