Инициативи на колеги

В този раздел се публикуват обосновани предложения на други адвокатски организации,

както и на колеги - адвокати, без значение дали членуват в ОСА.

Становище на адвокат д-р Сибила Игнатова във вр. с новата концепция за уредба на адвокатската професия

СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" публикува изпратеното до нас становище на адвокат д-р Сибила Игнатова. Изложението касае някои от въпросите, които са залегнали в подготвената от формираната работна група от колеги към Висшия адвокатски съвет изцяло нова Концепция за уредба на адвокатската професия. Становището е депозирано в рамките на Конференцията, която ОСА организиравъв връзка с обсъждането на тази концепция.