Инициативи на колеги

В този раздел се публикуват обосновани предложения на други адвокатски организации,

както и на колеги - адвокати, без значение дали членуват в ОСА.

Насоки за работа с единния портал за електронно правосъдие от адв. Гергана Върбанова

СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" публикува подготвените от колегата Гергана Върбанова НАСОКИ ЗА РАБОТА С ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ.