Налице е проект за изцяло нов Закон за съдебната власт (ЗСВ), чийто срок за обществено обсъждане бе удължен до 7.5.2024 г.

В проведено на 19.04.2024 г. заседание на Гражданския съвет към ВСС, в който Обединението на свободните адвокати членува, бе обсъдено предложение до министъра на правосъдието "да не продължава процедурата" по новия ЗСВ преди произнасянето на Конституционния съд по конституционно дело №1/2024 г.

Преди заседанието пратихме до всички организации в Гражданския съвет и нашето писмено становище.

В заседанието ОСА поддържахме, че такова предложение се явява недопустимо, поради което не бива изобщо да се поставя за разглеждане. Това е така, защото министърът на правосъдието не разполага с правно основание да спре или да не продължи законодателния процес по внасяне на проект за нов ЗСВ в Народното събрание.

Доколкото в днешното заседание на Гражданския съвет предложението все пак бе разгледано по същество, ОСА гласувахме против него. Подробните ни мотиви са достъпни в каченото становище.