Обединението на свободните адвокати подкрепяме публикуваната днес позиция на адвокатските съвети Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Плевен, Пловдив, Силистра, Сливен и Смолян. 

Адвокатурата съгласно член 134 от Конституцията е призвана да защитава правата и законните интереси на гражданите и на юридическите лица, като тя трябва да бъде пазител и гарант за законност и избор на най-високите постове на безупречни професионалисти с неопетнена биография.

Подкрепяйки призива на посочените 14 адвокатски съвета, се обръщаме и към останалите да изразят своето мнение и становище, призоваваме това да направи и Висшия адвокатски съвет (ВАдС).

Обръщаме се и към всички редови български адвокати с призива да изразят своята гражданска и общественическа позиция, защото проведеният избор е несъвместим с принципите на върховенство на правото и на правовата държава!

Цялото ни писмо до българските адвокати.