С писмо от 5.12.2023 г. поискахме от Висшия адвокатски съвет (ВАдС) да предостави пълния текст на изготвения проект за Закон за адвокатурата (ЗАдв), изработен от нарочно съставената комисия на ВАдС. 

С писмо Изх. No 2 от 02.01.2024 г. ВАдС ни предостави проекта за изцяло нов Закон за адвокатурата и мотивите към него

Същевременно до нас достигна информацията, че ВАдС е разпратил текста на проекта до съветите на колегиите в страната, които на свой ред го препращат на своите членове. 

Информацията ни също така е, че разпратеният до съветите на колегиите текст е съпътстван от указание, че с разпращането започва да тече месечен срок за становища. 

Ето защо публикуваме получения от Висшия адвокатски съвет текст на сайта си и също така ще го разпратим до членовете си по имейл с оглед предстоящото обществено обсъждане на прокета.

Ще преценим кога да организираме широка дискусия по проекта.