С писмо от 5.12.2023 г. поискахме от Висшия адвокатски съвет (ВАдС) да предостави пълния текст на изготвения проект за Закон за адвокатурата (ЗАдв), изработен от нарочно съставената комисия на ВАдС. 

Верни на своята позиция за максимална публичност и желание проектът за закона да достигне до максимален брой адвокати, ОСА заявяваме готовност да организираме конференция, на която да бъде обсъден проекта за закон, до която свободен достъп да имат адвокати, представители на адвокатски колегии, както и членовете на органи на адвокатурата. Целта на такава конференция е да се осигури възможност за пълноценен дебат, като се чуят максимален брой гледни точки на практикуващите адвокати, както и да се направят предложения за промени и допълнения в законопроекта преди депозирането му в Народното събрание. ОСА ще положим усилия да осигурим и техническа възможност тази конференция да се излъчва на живо в най-голямата адвокатска фейсбук група – Фейсбук общност на българските адвокати (ФОБА).

Очакваме искането ни да бъде разгледано на заседанието на ВАдС на 14.12.2023 г.