Статии и документи

Към нова ера в адвокатската професия (статия) - EN

Статията, озаглавена "Към нова ера в адвокатската професия", публикувана през 2019 г. предизвика вниманието на СДНЦ ОСА, с оглед засегнатите въпроси свързани с уредбата на минималните размери на адвокатските възнаграждения. Анализът обхваща 3 основни въпроса, единият от които са адвокатските минимуми. Засегнат е също и въпросът с рекламата. Текстът е на английски, но информацията е много добре синтезирана.