От споделен в социалните мрежи протокол на Адвокатски съвет - Кюстендил стана ясно, че освободеният предсрочно от поста главен прокурор Иван Гешев е поискал да бъде вписан като адвокат в АК Кюстендил. В тази връзка, СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати до Адвокатска колегия - Кюстендил и ВАдС становище срещу приема на Иван Гешев в адвокатурата. 

Припомняме, че г-н Гешев е първият главен прокурор с предсрочно прекратен мандат поради установени с решение на пленума на Висшия съдебен съвет от 12.06.2023 г. основания за предсрочното освобождаване, а именно действия, които накърняват престижа на съдебната власт по чл. 129, ал. 3, т. 5, предложение последно от Конституцията на Република България, което решение Президентът на Републиката утвърди с Указ № 95 от 15.06.2023 г.

Считаме, че извършването на действия, които накърняват престижа на съдебната власт е несъвместимо с притежаването на необходимите съобразно чл. 4, ал. 1, т. 5 от ЗАдв нравствени качества за упражняване на адвокатската професия. Припомняме, че в качеството си на заместник главен прокурор и впоследствие на главен прокурор Гешев си позволяваше недопустими от професионална и гледна точка нападки и квалификации спрямо уважавани български адвокати и спрямо адвокатите въобще. В свои публични изказвания той идентифицираше адвокатите с техните клиенти и правеше внушения, че "те" са основна причина за прокурорските трудности в борбата с престъпността и корупцията.

Гешев придоби печална известност в юридическите среди и с публично изразеното си съмнение относно приложимостта на принципа на разделение на властите, а действията му, докато беше административен ръководител в прокуратурата и впоследствие главен прокурор поставиха под сериозен въпрос и професионалната му подготвеност.