Инициатива No. 22: Предложение за налагане на президентско вето върху Закона за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване

СНЦОП “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ („ОСА“) внесе предложение за налагане на президентско вето върху Закона за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване внесен като законопроект в НС със сигнатура № 002-01-37, от Министерски съвет на 14 август 2020 г., и приет на второ четене от 44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ на 28.10.2020 г.

Считаме, че така приетият закон в частта за изменение на НК, противоречи на основни нормативни актове и Конституцията на Р.България и засяга основни права на гражданите и техните законни интереси, гарантирани от върховния акт в Република България – Конституцията. В предложението ОСА е изложило подробни съображения.