Избори в адвокатурата

Кандидати за делегати на ОСАС 2023

Подкрепени от ОСА кандидати за делегати на ОСАС - 2023


Кандидати за делегати от Софийска адвокатска колегия, със съответния им номер в бюлетината за балотажа:

45 - Петър Владиславов Славов
157 - Георги Дианов Гайдаров
158 - Александър Александров Пелев
159 - Велислав Величков Величков
161 - Александър Емилов Кашъмов
163 - Емил Александров Георгиев
172 - Маринела Иванова Петрова Ашикова
184 - Иванка Емилова Георгиева
186 - Владислав Александров Янев
192 - Петромир Иванов Кънчев
221 - Явор Валентинов Харизанов
233 - Иван Георгиев Велов
234 - Грета Борисова Ганева
241 - Асен Стоянов Карагьозов
246 - Даниела Михайлова Михайлова
248 - Милена Валентинова Калчева
251 - Теодор Артуров Божинов
254 - Стоян Димитров Мадин
259 - Снежана Борисова Сутулова
261 - Камен Добринов Добрев
262 - Моника Манолова Ангелова
264 - Самир Гасан Фалхут
265 - Марияна Володиева ЯнковаКандидати за делегати от Адвокатска колегия - Варна (азбучна подредба):

Деница Венциславова Колева – Корновска
Цветелина Ангелова Левашка

Кандидати за делегати от Адвокатска колегия - Добрич:

Галина Пеева Пенчева - ИЗБРАНА

Кандидати за делегати от Адвокатска колегия - Смолян:

Елена Димитрова Даскалова-Радева - ИЗБРАНА

Кандидати за делегати от Адвокатска колегия - Ст. Загора:

Петър Светославов Даскалов - ИЗБРАН


Първи турРешение на избирателната комисия за резултатите от избора на делегати от САК в ОСАС.