В предвидения срок за обществено обсъждане СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати до Министъра на правосъдието становище по Проекта за изменение на Наредбата за заплащане на правната помощ.

Изтъкваме, че предвидените възнаграждения на служебните защитници, чиито функции се поемат и осъществяват от наши колеги – адвокати, вписани в Националния регистър на правната помощ, са необосновано ниски, несъразмерни на количеството и качеството на положения труд. В становището обръщаме специално внимание на редица проблеми, които сме установили в практиката или за които сме получили сигнали от наши колеги. Предлагаме и някои варианти за тяхното разрешаване.