На 17 май 2021 г. Обединението на свободните адвокати подготвихме и изпратихме до кандидатите за членове на ВАдС анкета с въпроси, чиято цел е да изясни техните позиции и виждания по някои от основните теми и проблеми, които вълнуват професионалната ни общност.
Анкетата можете да достъпите тук.

В резултат в анкетата се включиха следните 20-има кандидати за различни позиции във висшите органи на адвокатурата:

Отделните отговори, изпратени чрез SurveyMonkey, можете да достъпите тук.
Обобщените резултати на отговорилите чрез SurveyMonkey можете да достъпите тук.
Отговорите на адв. Калайджиев, който не попълни анкетата в SurveyMoneky, а изпрати попълнен файл по имейл, можете да достъпите тук.