Избори в адвокатурата

Отговори на адв. Райна Аврамова по списъка с въпроси на ОСА към кандидатите за председател на САС на избори САК 2020

Отговори на адв. Райна Аврамова по списъка с въпроси на ОСА: