В проведено на 11.03.2024 г. извънредно заседание на Гражданския съвет към ВСС, в който Обединението на свободните адвокати участва, бе обсъден подготвяния проект за нов Закон за съдебната власт (ЗСВ).

В тази връзка направихме предложение както за изрично регламентиране на адвокатската защита още във фазата на предварителната проверка, така и за уреждане на достъп до събраните в проверката данни, които да подпомогнат пострадалите лица да упражняват правата си по гражданскоправен път при наличие на достатъчно данни за ангажиране на деликтна отговорност.