Жалби срещу Решения на ИК при САК, относно избора на делегати за участие в ОСАС

Уважаеми колеги.

На настоящата страница можете да се запознаете със съдържанието на жалбите срещу решенията на ИК към САК относно избора за делегати за участие в ОСАС 2020. Срещу решението бяха депозирани 3 бр. жалби, както следва:
Прочети още...

Писмо на ОСА до избирателната комисия към САК

Обединениети на свободните адвокати подготви и изпрати писмо до до избирателната комисия към САК, в което изразяваме своята благодарност за това, че исканията ни бяха своевременно и адекватно отразявани по време на целия изборен процес (и преди това). Констатираме, че с всичките си действия ИК (в състав Райна Георгиева Беловеждова-Антонова, Маргарита Иванова Калкушкова и Елисавета Стоименова Иванова) и работещите в съответните избирателни бюра заедно направиха възможно да бъдат проведени едни честни и прозрачни избори. Текстът гласи следното:      

Прочети още...

ОСА депозира ново предпожение до Омбудсмана

ОСА депозира предпожение до Обмудсмана на Република България по повод необходимостта от дебат относно липсата на съдебен контрол над решенията, постановени в дисциплинарните производства срещу адвокати.
Прочети още...

ОСА изпрати списък с въпроси към кандидатите за председател на САС

ОСА подготви и изпрати списък с въпроси към кандидатите за председател на Софийски адвокатски съвет. Всички кандидати са поканени да дадат отговори. ОСА смята, че инициирането на дискусия, относно проблемите на адвокатурата е основна част от предизборния процес.

Прочети още...