СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати до Министерството на правосъдието становище относно предложения проект на ЗИД на ЗСВ в частта за предложеното закриване на специализираните съдилища и прокуратури. Становището е изпратено с копие до Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет, в който ОСА членува.
Прочети още...

СЦНОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати до Министерството на правосъдието сигнал относно недобросъвестно поведение от страна на Частен съдебен изпълнител Велислав Петров – с рег. № 879, с район на действие – oкръжен съд - гр. Ловеч. Сигналът е с копие и до председателя на КЧСИ и Омбудсмана на Република България. 
Прочети още...

Обединението на свободните адвокати изпрати предложение относно теми за съвместното заседание на ГС към ВСС и Съвета за партньорство към същия по въпроси за надграждането на Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). Писмото включва:

1. Проект за изменение и допълнение на ГПК;
2. Проект за изменение и допълнение на ЗСВ;
3. Консолидирана таблица с предложения;

ОСА представи на ГС към ВСС становище по Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. Прави се анализ на проблемите в съществуващата Наредба № 2, след което са изложени предложения с подробна мотивировка.