СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" депозира в Парламента поредно становище във връзка със ЗИД на ГПК. С текста можете да се запознаете ТУК. Становището бе представено на вниманието на народните представители днес, 19.09.2020 г.

СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати сигнал, който адресирахме лично до Министъра на вътрешните работи. Министерството явно не е взело мерки вследствие отразения от медиите още през м. Юни проблем с огромните опашки, които се образуват пред поделенията на МВР и РУ-МВР за подмяна на лични документи. Сигналът е входиран с вх. № 812102-1308/04.09.2020г. Ето и целия текст:
Прочети още...

С акт № 133/24.07.2020 г. гражданският съвет към Висшия съдебен съвет разгледа предложенията на СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" за подобряване работата на Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП).

След проведеното обсъждане на поставените от нас въпроси и аргументите към тях с пълно единодушие бе бзето решението да бъде подкрепено искането на ОСА да участва със свои представители в заседанията на работните групи, пленума, колегиите на ВСС и комисиите към тях при обсъждане на въпросите, касаещи „Единния портал за електронно правосъдие“.

Подкрепата се основава и на одобрена от ВСС „Процедура за участие на членове на ГС към ВСС в заседания на пленума, колегиите на ВСС и комисиите към тях“.

Уважаеми български граждани,
Уважаеми колеги адвокати,

Последните дни с действията си главният прокурор и министърът на правосъдието поставят под опасност върховенството на закона в страната и заплашват да отменят основни принципи, върху които е изграден българският правов ред.

Прочети още...