Обединението на свободните адвокати изпрати предложение относно теми за съвместното заседание на ГС към ВСС и Съвета за партньорство към същия по въпроси за надграждането на Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). Писмото включва:

1. Проект за изменение и допълнение на ГПК;
2. Проект за изменение и допълнение на ЗСВ;
3. Консолидирана таблица с предложения;

ОСА представи на ГС към ВСС становище по Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. Прави се анализ на проблемите в съществуващата Наредба № 2, след което са изложени предложения с подробна мотивировка.

В предвидения срок за обществено обсъждане СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати до Министъра на правосъдието становище по Проекта за изменение на Наредбата за заплащане на правната помощ.
Прочети още...

С решение от 27.07.2021 г., Комисията за защита на личните данни обяви жалбата срещу СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" и персонално, срещу члена на УС адв. Маринела Ашикова за "очевидно неоснователна". Жалбата бе подадена от колега адвокат и касаеше публикация на настоящия уеб-сайт.

С решението може да се запознаете ТУК.