На 13.04.2021 г. СНЦОП “ОСА” изпрати писмо до САС и до ИК към САК като призова за обективност при изготвяне на бюлетините за избор на делегати за ОСАС 2021 и с цел недопускане на контролиран вот, същите да се изготвят не по реда на постъпване на кандидатурите, а по азбучен ред на имената на кандидатите. Основата за добрата практика за САС бе поставена на предходните избори за делегати през 2020 г.