СНЦОП "ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ" изпрати становище до МВР с предложения за подобряване реда на работа на служителите при приема на гражданите в администрацията на Дирекция “Миграция” при МВР в гр. София, бул. “Мария Луиза” 48. В условията на пандемията от COVID-19 работата с граждани в дирекцията е значително затруднена.

Това е второто писмо на ОСА до МВР. Още през м. Септември 2020 г. сдружението изпрати сигнал, с който обърнахме на г-н министъра внимание на образувалите се опашки пред РПУ и СДВР във връзка с процедурите по издаване на лични документи, но получихме бланков отговор, с който се констатира, че дотолкова се простират възможностите на МВР. От получения отговор разбираме, че подписалият го старши комисар Борислав Борисов не е възприел правилно предложенията ни:
 
"Отправената от Вас препоръка за пренасочване и разпределяне на кадровия и технологичен ресурс, според моментната обстановка и за предотвратяване на струпвания от граждани, не отговаря на осведомеността за липсата на подобна възможност. И кадри и техника в звената БДС могат да обслужват компютърните си конфигурации, но без промяна и движение на същите. Всеки служител притежава персонална парола към структурното звено, където е работното му място и местене, за да се удовлетворява и предотвратява опасността от струпване на граждани, е неследващ организационната и технологична логика допуск, което го прави невъзможен за удовлетворяване."

Считаме, че кадровият и технологичен ресурс в рамките на МВР следва да бъде разпределян правилно (съобразно обема на заявките или прогнозните очаквания към този обем) още в момента, в който се създава, въвежда, инсталира или назначава този ресурс. Очевидно е, че това не е било направено и поради тази причина на едни места има струпвания, а на други - служителите нямат работа. След като, както ни обръща внимание г-н Борисов, липсва възможност за преместване, пренасочване или друг вид преразпределение на наличния ресурс, логично следва че единственият вариант остава ангажирането на нов ресурс. Това предполага на местата, където има струпвания да бъдат инсталирани нови конфигурации, респективно да бъдат назначени още служители. По същия начин, ако на тези места няма достатъчно оперативно пространство за още конфигурации и служители (какъвто би могъл да бъде следващият отговор от МВР), то остава възможността да бъдат създадени нови места.

С настоящото второ становище по темата със струпванията, ОСА максимално подробно е изложило предложенията си и се надяваме този път те да бъдат разбрани.

Редакция от 29.12.2020 г. С писмо от 29.12.2020 г. МВР отговори на писмото на ОСА. Със съдържанието на отговора може да се запознаете ТУК.