СНЦОП "Обединение на свободните адвокати" изпрати становище на ВАДС във връзка с обявеното обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Считаме за важно, ВАдС да отчете, че минимумите следва да бъдат отнесени единствено към дейности, които се извършват само и изключително от адвокати.

Пълен текст на становището.