на 18.11.2019 г., представители на ОСА внесоха в НС Отворено писмо и становище във връзка с внесения от четирима наридени представители проект за изменение на Закона за Адвокатурата.

 

Повече подробности - на страницата на Инициатива No. 8 на ОСА.

Отворено писмо
със съответния входящ номер в регистратура на Народното събрание.
Становище с входящ номер в регистратура на Народното събрание.