Инициатива No. 3: Отстраняване на проблеми с Единния портал за електронно правосъдие

“ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ продължава започнатата във Фейсбук общността на българските адвокати инициатива по отстраняване на проблемите с функционирането на Единния портал за електронно правосъдие и затрудненията при работата с него.

На проведена на 12 юли 2019 г. среща между част от учредителите на “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ и представители на Висшия съдебен съвет и изпълнители по проекта по Оперативна програма „Добро управление“ - “Доразвитие и централизиране на порталите в сектор „Правосъдие“ за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие”, бе установен механизъм, по който да бъдат обсъждани често срещани от адвокатите проблеми при ползването на Единия портал за електронно правосъдие и възможностите за тяхното отстраняване.

Доколкото горепосоченият проект, по който ВСС е бенефициент, е насочен към осигуряване на бърз и ефективен достъп на адвокатите до техните дела, а в резултат на това - до намаляване на съдебните разходи за гражданите и юридическите лица и повишаване качеството на използваните от тях адвокатски услуги, то “ОБЕДИНЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ АДВОКАТИ“ ще продължава да събира, анализира и докладва всички проблеми с функционирането на портала и да търси тяхното разрешаване от компетентните институции.